Menu Zamknij

Budynki użyteczności publicznej — definicja i przepisy

Budynki użyteczności publicznej — definicja i przepisy

Budynki użyteczności publicznej stanowią kluczowy element infrastruktury miast i gmin. Ich konstrukcja i funkcjonowanie regulowane są przez liczne przepisy. Mają one na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa oraz komfortu ich użytkownikom. W niniejszym artykule przyjrzymy się tym przepisom i podamy źródła, które je zdefiniują.

Obiekty użyteczności publicznej — definicja

Budynki użyteczności publicznej to obiekty, których głównym celem jest dostarczanie szerokiego spektrum udogodnień dla społeczności lokalnej. Ważną cechą takich miejsc jest ich powszechny charakter – są one dostępne dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich statusu społecznego czy ekonomicznego.

Definicja budynku użyteczności publicznej nie zwraca jednak uwagi na pewien ważny szczegół. Takie obiekty pełnią czasem dodatkowe funkcje w przestrzeni miejskiej, które pozornie nie mają związku z ich przeznaczeniem. Niektóre z tych obiektów pomagają pisać historię, budować wspólne wartości i tradycje, a nawet tworzyć unikalny krajobraz miasta.

Obiekty użyteczności publicznej — przykłady

Obiekty użyteczności publicznej to na przykład:

 • szkoły,
 • przedszkola,
 • szpitale,
 • biblioteki,
 • teatry,
 • muzea,
 • obiekty sportowe,
 • instytucje kulturalne,
 • urzędy państwowe i samorządowe,
 • inne obiekty na potrzeby administracji publicznej.

To najważniejsze obiekty tego typu, jakie można spotkać w naszym kraju. Oczywiście ich pełna lista jest znacznie dłuższa.

Budynki użyteczności publicznej — przepisy

Chcesz poznać wymagania przepisów, jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej? Jesteś we właściwym miejscu. Budynki użyteczności publicznej muszą na ogół spełniać więcej wymagań niż inne budynki. Jeśli więc planujesz wybudowanie lub nabycie takiej przestrzeni, warto poznać stanowisko prawa w najważniejszych kwestiach. W tym celu należy zapoznać się z kilkoma aktami prawnymi i dokumentami. Zaliczamy do nich:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie — określa ono szczegółowo wymogi techniczne z zakresu bezpieczeństwa, higieny, ochrony zdrowia, dostępności dla niepełnosprawnych i innych.
 • Kodeks urbanistyczno-budowlany (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) – określa podstawowe wymogi dotyczące budowania, projektowania, użytkowania i rozbiórki, jakim podlega każdy budynek przeznaczony na potrzeby dobra publicznego.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — reguluje proces planowania przestrzennego, określa zasady lokalizacji budynków i planowania przestrzennego. Powinien podlegać im każdy obiekt użyteczności publicznej.

Zwróćmy jednak uwagę na kilka konkretnych kwestii, które wzbudzają wiele pytań wśród podmiotów planujących postawienie lub nabycie obiektu użyteczności publicznej.

Schody w budynkach użyteczności publicznej

Spełnianie powszechnych potrzeb społecznych to szlachetna misja, ale do jej powodzenia potrzebne są budynki spełniające określone normy. Niezwykle ważnym elementem takich obiektów są zazwyczaj schody. Jako że ma je prawie każdy budynek użyteczności publicznej, prawo budowlane zabiera wyraźny głos w tej kwestii. Przepisów opisujących schody w obiektach użyteczności publicznej warto poszukać przede wszystkim we wspomnianym już rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Toaleta a budynek użyteczności publicznej

Aby obiekt został zaliczony do kategorii użyteczności publicznej, musi spełnić również wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do których zaliczają się toalety. To niezwykle ważna kwestia, ponieważ należy rozważyć ją już w początkowej fazie projektu, a często nawet dostosować do niej inne jego elementy. Przepisy określają swoje wymagania w kwestii każdego aspektu takich pomieszczeń. Trzymanie się ich gwarantuje, że toaleta w budynku użyteczności publicznej będzie maksymalnie bezpieczna i funkcjonalna dla każdego.

Przepisów na ten temat należy szukać przede wszystkim w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przydatne informacje na temat toalety w budynkach użyteczności publicznej można znaleźć także w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Temperatura w budynkach użyteczności publicznej

Polskie przepisy dotyczące temperatury w budynkach użyteczności publicznej można znaleźć głównie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Polskie przepisy dotyczące temperatury w budynkach użyteczności publicznej można znaleźć głównie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.