Kariera

Szukasz stabilnej pracy, stawiasz na nowe wyzwania, rozwój i osiąganie celów? Firma ADAMIETZ to przede wszystkim ludzie z pasją i zaangażowaniem. Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu zapoznaj się z poniższymi ofertami pracy. Nie ma aktualnie żadnej oferty pracy? Skorzystaj z formularza aplikacji i wyślij nam swoje CV.

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

aplikuj
Obszar: Opole

Wymagania

 • podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 • dobra znajomość pakietu Office
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • otwartość na potrzeby pracowników
 • prawo jazdy kategorii B

Zakres obowiązków

 • obsługa biura zarządu, bezpośredni kontakt z interesantami oraz pracownikami
 • nadzór nad właściwym obiegiem korespondencji, dokumentów i informacji wewnątrz firmy
 • wprowadzanie faktur do systemu informatycznego
 • organizowanie pracy biura oraz ogólne wsparcie wszystkich działów spółki
 • sporządzanie dokumentów na potrzeby bieżącej działalności firmy
 • uczestnictwo w procesie rekrutacji – współpraca z kadrami

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • prywatna opieka medyczna
 • odpowiednie narzędzia pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności

ADMINISTRATOR KONTRAKTU budowlanego

aplikuj
Obszar: Warszawa

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
 • preferowana znajomość zasad realizacji inwestycji budowlanych
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej
 • komunikatywność, dokładność, terminowość
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • preferowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • chęć rozwoju w zakresie administrowania kontraktami budowlanymi

Zakres obowiązków

 • wsparcie Kierownika Projektu i zespołu w ramach realizowanych kontraktów i usług budowlanych
 • prowadzenie dokumentacji projektu
 • organizacja biura, współpraca przy realizacji zadań z pozostałymi członkami Zespołu

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość budowania pozycji zawodowej, poszerzania kompetencji i doświadczenia w zespole specjalistów i ekspertów
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy
 • prywatną opiekę medyczną

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH / INŻYNIER ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

aplikuj
Obszar: Łódź lub Nysa lub Zielona Góra lub Leszno

Wymagania

 • wykształcenie techniczne lub wyższe w specjalności elektrycznej lub pokrewnej
 • zaangażowanie, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • w przypadku stanowiska kierownika robót wymagane uprawnienia w spec. instalacyjnej

Zakres obowiązków

 • obsługa dokumentacji technicznej i projektowej w zakresie instalacji elektrycznych
 • kontrola przebiegu prac budowlanych
 • egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót
 • bezpośrednia współpraca z innymi zespołami realizującymi projekt budowlany

Oferujemy

 • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • udział w ciekawych i różnorodnych projektach budowlanych

KIEROWNIK BUDOWY

aplikuj
Obszar: Rzeszów lub Nysa lub Wrocław lub Łomża lub Leszno lub Zielona Góra

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: budownictwo
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 • znajomość prawa budowlanego oraz regulujących proces budowlany norm i przepisów branżowych
 • rozwinięte umiejętności zarządzania procesem budowlanym, koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania
 • doświadczenie zawodowe –  w tym na stanowisku Kierownika Robót (obiekty przemysłowe, mieszkaniowe, użyteczności publicznej )
 • sumienność i kreatywność
 • znajomość  j.niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (w przypadku uczestnictwa w projektach na terenie Niemiec)

Zakres obowiązków

 • nadzorowanie i zarządzanie procesem budowy zgodnie z wyznaczonymi standardami firmy
 • obsługa dokumentacji technicznej i projektowej
 • egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót
 • monitorowanie jakości wykonywanych prac i rozwiązywanie problemów technicznych
 • prowadzenie harmonogramów i monitorowanie terminowości dostaw i wykonywanych prac
 • kontrola przebiegu prac budowlanych pod względem przestrzegania zasad BHP
 • kontrola przebiegu projektów i ich stanu zaawansowania
 • kontrola finansowa kontraktu
 • sporządzanie kosztorysów ofertowych
 • wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem
 • odpowiedzialność za realizację całej inwestycji, od momentu rozpoczęcia do jej zakończenia

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość budowania pozycji zawodowej, poszerzania kompetencji i doświadczenia w zespole specjalistów i ekspertów
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy
 • prywatną opiekę medyczną

KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH

aplikuj
Obszar: Łódź lub Łomża lub Nysa lub Wrocław lub Rzeszów lub Leszno lub Zielona Góra

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: budownictwo
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • zaangażowanie, samodzielność i dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • umiejętności sprawnej obsługi i wykorzystania programów AutoCad oraz MS Office
 • znajomość  j.niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (w przypadku uczestnictwa w projektach na terenie Niemiec)

Zakres obowiązków

 • pełnienie funkcji kierownika robót zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego
 • bieżący nadzór i kontrola procesu realizacji robót zgodnie z umową, projektem technicznym,  założonym harmonogramem oraz przyjętym budżetem
 • zarządzanie oraz współpraca z podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót, utrzymania reżimów i standardów jakościowych oraz rozliczeń
 • organizacja i bezpośredni nadzór nad pracą podległych zespołów, w szczególności w zakresie: jakości, terminowości, wydajności i bezpieczeństwa realizowanych robót
 • zapewnienie realizacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę w prężnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji, realizującej duże kontrakty w kraju i za granicą
 • możliwość budowania pozycji zawodowej, poszerzania kompetencji i doświadczenia w zespole specjalistów i ekspertów
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • prywatną opiekę medyczną

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH

aplikuj
Obszar: Nysa lub Kornice lub Wrocław

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – Inżynieria Środowiska, spec. Inżynieria sanitarna
 • uprawnienia do kierowania robotami w spec. instalacyjnej
 • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • znajomość specyfiki robót budowlanych, prawa budowlanego i przepisów branżowych
 • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu

Zakres obowiązków

 • nadzorowanie obmiarów do wyceny ofert
 • przegląd, kontrolna i ocena dokumentacji technicznej w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych
 • egzekwowanie i monitorowanie terminowości dostaw materiałów na budowę oraz ich kontrola pod względem zgodności dostaw z harmonogramem i zweryfikowaną dokumentacją techniczną
 • sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez producentów oraz ich zgodności z wymogami prawa
 • przygotowywanie dokumentacji odbiorowej / powykonawczej
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi pracami na budowie

Oferujemy

 • ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • prywatną opiekę medyczną

INŻYNIER ROBÓT SANITARNYCH

aplikuj
Obszar: Kornice lub Wrocław lub Nysa lub Leszno lub Zielona Góra

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – Inżynieria Środowiska, spec. Inżynieria sanitarna
 • preferowane doświadczenie w zakresie robót sanitarnych
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • znajomość specyfiki robót budowlanych, przepisów branżowych
 • samodzielność, odpowiedzialność, efektywność w działaniu

Zakres obowiązków

 • koordynacja prac instalacyjnych, wsparcie kierownika robót sanitarnych
 • bieżące raportowanie z postępu i jakości prowadzonych prac
 • bezpośrednia współpraca z innymi zespołami realizującymi projekt budowlany
 • przygotowanie obmiarów do rozliczeń
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych zadań

Oferujemy

 • ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego przy realizacjach ciekawych projektów
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • prywatną opiekę medyczną

KOSZTORYSANT branży elektrycznej

aplikuj
Obszar: Leszno

Wymagania

 • wykształcenie techniczne lub wyższe w specjalności elektrycznej lub budowlanej
 • zaangażowanie, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zakres obowiązków

 • przygotowywanie wycen / kosztorysów zgodnie z projektem
 • wykonywanie obmiarów
 • pozyskiwanie i analizowanie ofert od podwykonawców
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami w firmie
 • monitorowanie rynku zamówień budowlanych

Oferujemy

 • ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • prywatną opiekę medyczną

INŻYNIER BUDOWY

aplikuj
Obszar: Łomża lub Wrocław lub Nysa lub Leszno lub Zielona Góra lub województwo podkarpackie lub województwo opolskie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe budowlane
 • znajomość regulujących proces budowlany norm i przepisów branżowych
 • minimum roczne doświadczenie przy realizacjach budowlanych
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, zdolności analityczne
 • odpowiedzialność, efektywność w działaniu
 • mile widziana znajomość środowiska MS Project, AutoCad, MS Office

Zakres obowiązków

 • zbieranie danych potrzebnych do zachowania ciągłości prac i przekazywanie ich do przełożonego
 • współpraca z podwykonawcami oraz ich rozliczanie ilościowe i jakościowe
 • wykonywanie prac pomiarowych
 • zamówienia materiałów zgodnie z procedurami wewnętrznymi
 • prowadzenie monitoringu kosztów budowy, zużycia materiałów
 • udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań
 • prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie powierzonych zadań
 • przygotowywanie wymaganych dokumentów rozliczeniowych

Oferujemy

 • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników
 • prywatną opiekę medyczną

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (branża budowlana)

aplikuj
Obszar: Czechy lub Słowacja

Wymagania

 • wykształcenie min. średnie: preferowane kierunki budowlane
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w segmencie budowlanym
 • nastawienie na realizację celów
 • umiejętność efektywnej komunikacji i pracy w zespole
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i planowania
 • znajomość technik sprzedaży, negocjacji oraz umiejętność prezentac
 • dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych na powierzonym terenie
 • posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B i praktyka w prowadzeniu samochodu
 • bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie języka czeskiego (na rynek czeski) lub słowackiego (na rynek słowacki)

Zakres obowiązków

 • sprzedaż płyt warstwowych marki ARPANEL oraz akcesoriów
 • pozyskiwanie zamówień oraz nadzór nad ich realizacją
 • utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi klientami oraz aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • systematyczna analiza rynku i działań konkurencji
 • raportowanie wyników pracy
 • przygotowywanie ofert oraz wsparcie techniczne dla wykonawców

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży, realizującej duże kontrakty w kraju i za granicą
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności + prowizję ze sprzedaży
 • niezbędne narzędzia pracy (auto, paliwo, laptop, telefon)
 • możliwość budowania pozycji zawodowej, poszerzania kompetencji i doświadczenia w zespole specjalistów i ekspertów
 • dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy

TECHNOLOG (branża konstrukcji stalowych)

aplikuj
Obszar: Ozimek

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne: budowa maszyn, mechaniczne i pokrewne
 • znajomość procesów wytwórczych dla konstrukcji stalowej
 • znajomość rysunku technicznego oraz preferowana obsługa oprogramowania CAD 2D i 3D
 • umiejętność pracy w zespole i dobra komunikacja
 • mile widziana znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego

Zakres obowiązków

 • przygotowanie procesu technologicznego konstrukcji stalowej
 • ocena wykonalności
 • dokonywanie niezbędnych uzgodnień w celu optymalizacji dostarczanych rozwiązań
 • przygotowanie rysunków warsztatowych (m.in. w programie SolidEdge)

 

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju i awansu zawodowego
 • pakiet medyczny
 • ubezpieczenie grupowe

SPECJALISTA ds. OFERTOWANIA (branża konstrukcji stalowych)

aplikuj
Obszar: Ozimek lub Strzelce Opolskie

Wymagania

 • znajomość rysunku technicznego, podstawowa wiedza techniczna
 • sprawne korzystanie z Excela
 • zorientowanie w branży konstrukcji stalowych
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki, dokładność, sumienność
 • chęć dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy branżowej

Zakres obowiązków

 • analiza dokumentacji i wymagań technicznych związanych z procedurą przygotowania oferty
 • przygotowywanie wycen według standardów wewnątrzzakładowych
 • bieżąca komunikacja z klientem w zakresie ustaleń ofertowych
 • odpowiedzialność za terminowe i właściwe wykonywanie przydzielonych zadań

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju i awansu zawodowego
 • pakiet medyczny
 • ubezpieczenie grupowe

ASYSTENT ARCHITEKTA

aplikuj
Obszar: Strzelce Opolskie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe architektoniczne
 • znajomość oprogramowania: autocad, pakiet office
 • preferowane doświadczenie w projektowaniu obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej
 • znajomość norm i przepisów dotyczących projektowania
 • wysoka kultura osobista, samodzielność oraz wysokie umiejętności analityczne
 • język angielski lub niemiecki na poziomie B2 – mile widziany
 • umiejętność projektowania w BIM – mile widziana

Zakres obowiązków

 • opracowywanie dokumentacji projektowej architektonicznej
 • wsparcie przy wykonywaniu projektów wielobranżowych
 • praca przy projektach kubaturowych i urbanistycznych
 • projektowanie aranżacji przestrzeni
 • przeprowadzanie wizji lokalnych w obiektach budowlanych
 • sporządzanie inwentaryzacji budowlanej

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w miłej atmosferze w zgranym zespole specjalistów
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez realizację ciekawych i dużych inwestycji
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji
 • prywatną opiekę medyczną

ASYSTENT PROJEKTANTA - KONSTRUKTOR

aplikuj
Obszar: Strzelce Opolskie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe budowlane lub architektoniczne
 • wymagana znajomość oprogramowania: ROBOT, SPECBUD, AUTOCAD, ADVANCE STEEL, BOCAD, NEMETSCHEK, REVIT
 • znajomość pakietu office
 • doświadczenie w projektowaniu obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej
 • znajomość norm i przepisów dotyczących projektowania konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • mile widziane doświadczenie jako samodzielny projektant
 • wysoka kultura osobista, samodzielność oraz wysokie umiejętności analityczne
 • gotowość na podróże służbowe
 • język angielski lub niemiecki na poziomie B2
 • umiejętność projektowania w bim – mile widziana
 • uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej – mile widziane

Zakres obowiązków

 • opracowywanie dokumentacji projektowej w specjalności konstrukcyjnej w zakresie obliczeń statycznych, rysunków konstrukcyjnych oraz projektów budowlanych, technicznych, wykonawczych i warsztatowych
 • przeprowadzanie wizji lokalnych w obiektach budowlanych
 • sporządzanie inwentaryzacji budowlanej
 • wsparcie przy wykonywaniu projektów wielobranżowych przez projektantów branżowych
 • praca przy projektach kubaturowych i urbanistycznych

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w rozwijającym się zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez realizację ciekawych i dużych inwestycji
 • atrakcyjne warunki pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • prywatną opiekę medyczną

KIEROWCA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO

aplikuj
Obszar: Europa

Wymagania

 • aktualne prawa jazdy kat C+E
 • preferowane doświadczenie w ruchu międzynarodowym
 • zaangażowanie i motywacja do pracy

Zakres obowiązków

 • wykonywanie tras międzynarodowych zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • jazda z naczepami typu platforma
 • nadzór podczas załadunków i rozładunków oraz dozór nad przewożonym towarem
 • dopilnowanie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań przewozowych
 • dbałość o powierzony sprzęt

Oferujemy

 • ciekawą i stabilną pracę u lokalnego pracodawcy
 • możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie zależne od systemu pracy
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników

KIEROWCA TRANSPORTU KRAJOWEGO

aplikuj
Obszar: Polska

Wymagania

 • aktualne prawa jazdy kat C+E
 • preferowane doświadczenie w ruchu krajowym lub międzynarodowym
 • zaangażowanie i motywacja do pracy

Zakres obowiązków

 • wykonywanie tras krajowych zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • jazda z naczepami typu firanka, plandeka
 • nadzór podczas załadunków i rozładunków oraz dozór nad przewożonym towarem
 • dopilnowanie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań przewozowych
 • dbałość o powierzony sprzęt

Oferujemy

 • ciekawą i stabilną pracę u lokalnego pracodawcy
 • możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie zależne od systemu pracy
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników

SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY

aplikuj
Obszar: Strzelce Opolskie

Wymagania

 • wykształcenie związane z transportem i logistyką
 • wiedza z zakresu realizacji usług transportowych i spedycyjnych
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie
 • umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów
 • nastawienie na efektywną współpracę z innymi działami i kooperantami
 • komunikatywność, samodyscyplina pracy

Zakres obowiązków

 • organizowanie, nadzór i bieżąca obsługa transportów międzynarodowych
 • dbanie o poprawność danych w systemie oraz dokumentacji
 • kontakt z kierowcami oraz przewoźnikami
 • administracyjna obsługa zleceń transportowych

Oferujemy

 • ciekawą i stabilną pracę u lokalnego pracodawcy
 • możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników

PRACOWNIK BIUROWY w Niemczech

aplikuj
Obszar: Augsburg- Niemcy

Wymagania

 • dobra znajomość języka niemieckiego
 • znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • zaangażowanie w powierzone zadania, odpowiedzialność
 • preferowane doświadczenie na stanowisku administracyjnym

Zakres obowiązków

 • prowadzenie spraw administracyjno–biurowych
 • uczestnictwo w procesach personalnych
 • bieżąca współpraca z pozostałymi działami spółki

 

Oferujemy

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • współpracę w zespole młodych specjalistów
 • możliwość zdobycia doświadczenia w sektorze budownictwa

 

KOSZTORYSANT BUDOWLANY w Niemczech

aplikuj
Obszar: Augsburg - Niemcy

Wymagania

 • wykształcenie wyższe budowlane – również mile widziani absolwenci studiów inżynierskich
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • znajomość programu AutoCAD oraz pakietu MS Office
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • dobra organizacja pracy, zaangażowanie i odpowiedzialność

 

Zakres obowiązków

 • sporządzanie kosztorysów i obmiarów powykonawczych robót stanu surowego
 • wsparcie procesu budowlanego i nadzór nad realizacją prac
 • terminowe realizowanie powierzonych zadań zgodnie z opracowanym i uzgodnionym harmonogramem
 • monitorowanie rynku zamówień budowlanych
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami w firmie

 

Oferujemy

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • współpracę w zespole młodych specjalistów

 

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY

aplikuj
Obszar: Zakopane lub Łomża

Wymagania

 • mile widziane doświadczenie przy pracach ogólnobudowlanych
 • sumienne wykonywanie obowiązków zgodnie z dyspozycją majstra

Zakres obowiązków

 • drobne prace ogólnobudowlane
 • dbałość o porządek na terenie budowy

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • wsparcie ze strony doświadczonych współpracowników
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy
 • prywatną opiekę medyczną

PRACOWNIK PRODUKCJI przy prefabrykatach z betonu - Zbrojarz / Betoniarz

aplikuj
Obszar: Ozimek

Wymagania

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • zaangażowanie w powierzone zadania
 • dobra kondycja fizyczna

Zakres obowiązków

udział w produkcji prefabrykatów z betonu

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy
 • prywatną opiekę medyczną

PRACOWNIK PRODUKCJI przy prefabrykatach z betonu (przygotowanie form stalowych do betonowania)

aplikuj
Obszar: Ozimek

Wymagania

 • chęć do pracy
 • punktualność
 • dobra kondycja fizyczna

Zakres obowiązków

przygotowanie form stalowych do betonowania

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy
 • prywatną opiekę medyczną

CIEŚLA SZALUNKOWY

aplikuj
Obszar: województwo podkarpackie lub opolskie

Wymagania

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie zasadnicze kierunkowe
 • zaangażowanie, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętności rozwiązywania problemów

Zakres obowiązków

prace ciesielskie

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość realizacji ciekawych i dużych inwestycji
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy
 • prywatną opiekę medyczną

ZBROJARZ

aplikuj
Obszar: województwo podkarpackie

Wymagania

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie zasadnicze kierunkowe
 • zaangażowanie, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętności rozwiązywania problemów

Zakres obowiązków

 • przygotowanie zbrojenia
 • wykonywanie elementów żelbetowych i betonowych
 • montowanie szkieletów zbrojeniowych

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość realizacji ciekawych i dużych inwestycji
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy
 • prywatną opiekę medyczną

Formularz aplikacji


  Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? polityka cookies

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close