Kariera

Szukasz stabilnej pracy, stawiasz na nowe wyzwania, rozwój i osiąganie celów? Firma ADAMIETZ to przede wszystkim ludzie z pasją i zaangażowaniem. Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu zapoznaj się z poniższymi ofertami pracy. Nie ma aktualnie żadnej oferty pracy? Skorzystaj z formularza aplikacji i wyślij nam swoje CV.

KIEROWNIK BUDOWY

aplikuj
Obszar: województwo opolskie lub podkarpackie lub warmińsko-mazurskie lub mazowieckie

Wymagania

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • zaangażowanie, samodzielność i dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • umiejętności sprawnej obsługi i wykorzystania programów AutoCad oraz MS Office
 • znajomość j. angielskiego lub/i niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Zakres obowiązków

 • nadzorowanie i zarządzanie procesem budowy zgodnie z wyznaczonymi standardami firmy
 • obsługa dokumentacji technicznej i projektowej
 • egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót
 • monitorowanie jakości wykonywanych prac i rozwiązywanie problemów technicznych
 • prowadzenie harmonogramów i monitorowanie terminowości dostaw i wykonywanych prac
 • kontrola przebiegu prac budowlanych pod względem przestrzegania zasad BHP
 • kontrola przebiegu projektów i ich stanu zaawansowania
 • kontrola finansowa kontraktu
 • sporządzanie kosztorysów ofertowych
 • wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem
 • odpowiedzialność za realizację całej inwestycji, od momentu rozpoczęcia do jej zakończenia

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w rozwijającym się zespole
 • możliwość realizacji ciekawych i dużych inwestycji
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne warunki pracy
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy

INŻYNIER BUDOWY – BRANŻA BUDOWLANA

aplikuj
Obszar: województwo łódzkie lub podkarpackie lub opolskie lub miejscowość Turek lub Niemcy – okolice Berlina

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: budownictwo
 • znajomość prawa budowlanego oraz regulujących proces budowlany norm i przepisów branżowych
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, zdolności analityczne, interpersonalne
 • samodzielność, odpowiedzialność, efektywność w działaniu
 • mile widziana znajomość środowiska MS Project, AutoCad, MS Office

Zakres obowiązków

 • wsparcie kierownika budowy/ kierownika robót w zakresie realizacji robót zgodnie z umową, projektem technicznym, założonym harmonogramem oraz przyjętym budżetem
 • kontrola jakości i terminowości robót
 • analiza dokumentacji technicznej, przygotowanie zestawień ilościowo – jakościowych do zamówień materiałów i usług
 • analiza porównawcza przyjętych ofert dostaw materiałów i usług
 • bieżące monitorowanie dostaw w ujęciu ilościowym i jakościowym
 • współpraca z podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót, utrzymania reżimów i standardów jakościowych oraz rozliczeń
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań
 • zapewnienie realizacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP, inicjowanie działań zapobiegających powstawaniu zagrożeń dla zdrowia i życia podległego personelu

Oferujemy

 • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH / INŻYNIER BUDOWY ds. sanitarnych

aplikuj
Obszar: województwo podkarpackie lub łódzkie lub mazowieckie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – Inżynieria Środowiska, spec. Inżynieria sanitarna
 • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • znajomość specyfiki robót budowlanych, prawa budowlanego i przepisów branżowych
 • uprawnienia do kierowania robotami w przypadku stanowiska kierowniczego
 • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu

 

Zakres obowiązków

 • nadzorowanie, przygotowanie obmiarów do wyceny ofert
 • przegląd, kontrolna i ocena dokumentacji technicznej
 • egzekwowanie i monitorowanie terminowości dostaw materiałów na budowę oraz ich kontrola pod względem zgodności dostaw z harmonogramem i zweryfikowaną dokumentacją techniczną
 • sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez producentów oraz ich zgodności z wymogami prawa
 • przygotowywanie dokumentacji odbiorowej / powykonawczej
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi pracami na budowie

 

Oferujemy

 • ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego przy realizacjach ciekawych projektów
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH - INŻYNIER BUDOWY

aplikuj
Obszar: województwo podkarpackie lub opolskie lub mazowieckie

Wymagania

 • wykształcenie techniczne w specjalności instalacji elektrycznych
 • zaangażowanie, samodzielność i dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • umiejętności sprawnej obsługi i wykorzystania programów AutoCad oraz MS Office
 • znajomość j. angielskiego lub/i niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • uprawnienia budowlane

Zakres obowiązków

 • obsługa dokumentacji technicznej i projektowej
 • egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót
 • kontrola przebiegu prac budowlanych pod względem przestrzegania zasad BHP
 • kontrola przebiegu projektów i ich stanu zaawansowania
 • wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w rozwijającym się zespole
 • możliwość realizacji ciekawych i dużych inwestycji
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego
 • atrakcyjne warunki pracy
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy

KIEROWNIK PROJEKTU

aplikuj
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie lub wielkopolskie lub mazowieckie lub podkarpackie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: budownictwo
 • znajomość prawa budowlanego oraz regulujących proces budowlany norm i przepisów branżowych
 • umiejętność kierowania zespołem
 • samodzielność, odpowiedzialność, efektywność w działaniu
 • preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • mile widziane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

Zakres obowiązków

 • koordynacja oraz nadzór nad realizacją projektu
 • nadzór nad procesem oferowania
 • kontraktowanie podwykonawców robót, dostawców materiałów oraz bieżące monitorowanie rynku materiałów i usług budowlanych
 • współpraca i udział w prowadzeniu negocjacji
 • odpowiedzialność za terminowość, jakość i dyscyplinę finansową projektu
 • bieżąca współpraca z Inwestorem na każdym etapie realizacji projektu

Oferujemy

 • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • udział w ciekawych projektach gwarantujących rozwój zawodowy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy

KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH

aplikuj
Obszar: województwo łódzkie lub opolskie lub podkarpackie lub mazowieckie lub miejscowość Turek lub Niemcy – okolice Berlina

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: budownictwo
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 • znajomość prawa budowlanego oraz regulujących proces budowlany norm i przepisów branżowych
 • rozwinięte umiejętności zarządzania procesem budowlanym, koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania
 • doświadczenie zawodowe –  w tym na stanowisku Kierownik Robót (obiekty przemysłowe, mieszkaniowe, użyteczności publicznej )
 • sumienność i kreatywność

Zakres obowiązków

 • pełnienie funkcji kierownika robót zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego
 • bieżący nadzór i kontrola procesu realizacji robót zgodnie z umową, projektem technicznym,  założonym harmonogramem oraz przyjętym budżetem
 • zarządzanie oraz współpraca z podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót, utrzymania reżimów i standardów jakościowych oraz rozliczeń
 • organizacja i bezpośredni nadzór nad pracą podległych zespołów, w szczególności w zakresie: jakości, terminowości, wydajności i bezpieczeństwa realizowanych robót
 • zapewnienie realizacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP, inicjowanie działań zapobiegających powstawaniu zagrożeń dla zdrowia i życia podległego personelu
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę w prężnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji, realizującej duże kontrakty w kraju i za granicą
 • możliwość budowania pozycji zawodowej, poszerzania kompetencji i doświadczenia w zespole specjalistów i ekspertów
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętnosci
 • ubezpieczenia grupowe i pakiety prywatnej opieki medycznej

INFORMATYK w dziale IT

aplikuj
Obszar: Strzelce Opolskie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne (kierunkowe)
 • co najmniej 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętność pracy w zespole
 • duża samodzielność i rzetelne podejście do obowiązków

Mile widziane

 • doświadczenie w zarządzaniu Active Directory
 • podstawowa wiedza na temat wirtualizacji systemów
 • doświadczenie w konfiguracji urządzeń Stormshield UTM lub innych o podobnej funkcjonalności
 • znajomość rozwiązań do backupu danych
 • znajomość systemów Comarch ERP
 • znajomość języka niemieckiego i angielskiego

Zakres obowiązków

 • administracja:

-usługą wirtualizacji Hyper-v

-serwerami Windows Server 2016

-usługą Active Directory, DNS, DHCP, udostępnianie plików, usługi terminalowe

-infrastrukturą sieciową: przełączniki, router z UTM, VLAN-y

-systemami klasy ERP

-stacjami roboczymi

-infrastrukturą Backupu

 • techniczne wsparcie użytkowników w obszarze IT
 • prowadzenie dokumentacji dot. konfiguracji i administrowania siecią oraz urządzeń
 • tworzenie dokumentacji technicznej
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów występujących w systemach informatycznych
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie uprawnień dostępów do systemów informatycznych
 • definiowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa
 • zapewnienie cyber-bezpieczeństwa Pracodawcy
 • zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną Spółki w tym telefonami stacjonarnymi i komórkowymi zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w tym prowadzenie dokumentacji

Oferujemy

 • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy

SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA

aplikuj
Obszar: Strzelce Opolskie lub Łódź

Wymagania

 • wykształcenie wyższe: kierunek budownictwo ogólne lub konstrukcje
 • znajomość oprogramowania AutoCad
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • dobra organizacja pracy własnej

Zakres obowiązków

 • analiza dokumentacji projektowej
 • sporządzanie przedmiarów
 • przygotowywanie zapytań ofertowych
 • sporządzanie ofert i kosztorysów ofertowych
 • weryfikacja poprawności ofert składanych przez podwykonawców
 • współpraca z inwestorem i podwykonawcami

Oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w przyjaznej atmosferze w doświadczonym i dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy

SPECJALISTA DS. ROZWOJU PRODUKTU

aplikuj
Obszar: Strzelce Opolskie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe: preferowane kierunki:, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, mechanika, budownictwo
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie
 • nastawienie na realizację celów
 • umiejętność efektywnej komunikacji i pracy w zespole
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i planowania
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zakres obowiązków

 • praca nad rozwojem produktu
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych
 • opracowywanie dokumentacji dla wyrobu na poszczególnych etapach projektowania
 • udział we wdrożeniu nowych produktów i technologii do procesu produkcyjnego
 • współpraca z jednostkami badawczymi, w celu certyfikacji wyrobu
 • rozwiązywanie problemów produkcyjnych we współpracy z innymi działami
 • współpraca z dostawcami w celu określenia specyfikacji surowców do produkcji
 • współpraca z działem handlowym przy kreowaniu nowych produktów

Oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
 • wszelkie narzędzia niezbędne do wykonywania do pracy
 • pracę w przyjaznej atmosferze w doświadczonym i dynamicznym zespole

MISTRZ - MAJSTER BUDOWY

aplikuj
Obszar: Niemcy – okolice Berlina

Wymagania

 • wykształcenie średnie kierunkowe: budownictwo
 • doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym dobrą komunikację
 • znajomość regulujących proces budowlany norm i przepisów branżowych
 • samodzielność, odpowiedzialność, efektywność w działaniu
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będą dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • organizowanie i kierowanie pracą grupy pracowników na odcinku robót określo­nych przez kierownika robót / kierownika budowy
 • wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem i rysunkami roboczymi, z nor­mami państwowymi i opracowaniami typowymi, a także z zasadami rzemiosła budo­wlanego
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników ustalonych zasad i prawidłowości wykonywania robót budowlanych oraz przepisów BHP
 • podejmowanie czynności związanych z gospodarczą i techniczną stroną wykony­wania robót budowlanych
 • udział w komisjach technicznych, związanych ze sprawdzaniem lub odbiorem ro­bót budowlanych

Oferujemy

 • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • udział w ciekawych projektach gwarantujących rozwój zawodowy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników

INŻYNIER BUDOWY na terenie Niemiec

aplikuj
Obszar: obszar całych Niemiec - w zależności od projektu

Wymagania

 • wykształcenie techniczne budowlane
 • doświadczenie zawodowe w branży budowlanej na podobnym stanowisku
 • samodzielność, decyzyjność i efektywność w działaniu
 • gotowość do pracy na terenie całych Niemiec
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym dobrą komunikację
 • czynne prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków

 • nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramy
 • bezpośredni nadzór nad podwykonawcami
 • koordynacja przebiegu procesu realizacji w zakresie terminów, logistyki, odbiorów etapów robót i rozliczeń
 • odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych robót
 • bieżące raportowanie o przebiegu prac
 • analiza dokumentacji projektowej
 • przygotowywanie obmiarów na podstawie dokumentacji projektowej
 • przygotowanie dokumentacji podwykonawczej
 • wspieranie techniczne zespołów realizacyjnych

Oferujemy

 • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy

PRACOWNIK PRODUKCJI przy prefabrykatach z betonu (przygotowanie form stalowych do betonowania)

aplikuj
Obszar: Ozimek

Wymagania

 • chęć do pracy
 • punktualność
 • dobra kondycja fizyczna

Zakres obowiązków

przygotowanie form stalowych do betonowania

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy

CIEŚLA SZALUNKOWY

aplikuj
Obszar: województwo podkarpackie

Wymagania

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie zasadnicze kierunkowe
 • zaangażowanie, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętności rozwiązywania problemów

Zakres obowiązków

prace ciesielskie

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość realizacji ciekawych i dużych inwestycji
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy

ZBROJARZ

aplikuj
Obszar: województwo podkarpackie

Wymagania

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie zasadnicze kierunkowe
 • zaangażowanie, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętności rozwiązywania problemów

Zakres obowiązków

 • przygotowanie zbrojenia
 • wykonywanie elementów żelbetowych i betonowych
 • montowanie szkieletów zbrojeniowych

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość realizacji ciekawych i dużych inwestycji
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy

Formularz aplikacji


  Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? polityka cookies

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close