Kariera

Szukasz stabilnej pracy, stawiasz na nowe wyzwania, rozwój i osiąganie celów? Firma ADAMIETZ to przede wszystkim ludzie z pasją i zaangażowaniem. Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu zapoznaj się z poniższymi ofertami pracy. Nie ma aktualnie żadnej oferty pracy? Skorzystaj z formularza aplikacji i wyślij nam swoje CV.

PRACOWNIK DZIAŁU OFERTOWANIA

aplikuj
Obszar: Strzelce Opolskie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe budowlane
 • preferowane 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • praca w programie AutoCad
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność, dobra organizacja pracy

Zakres obowiązków

 • analiza dokumentacji projektowej
 • sporządzanie przedmiarów
 • przygotowywanie zapytań ofertowych
 • sporządzanie ofert i kosztorysów ofertowych
 • weryfikacja poprawności ofert składanych przez podwykonawców
 • współpraca z inwestorem i podwykonawcami

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość budowania pozycji zawodowej, poszerzania kompetencji i doświadczenia w zespole specjalistów i ekspertów
 • w dużej mierze pracę stacjonarną w siedzibie Firmy
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy
 • prywatną opiekę medyczną

ADMINISTRATOR KONTRAKTU budowlanego

aplikuj
Obszar: Warszawa

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
 • preferowana znajomość zasad realizacji inwestycji budowlanych
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej
 • komunikatywność, dokładność, terminowość
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • preferowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • chęć rozwoju w zakresie administrowania kontraktami budowlanymi

Zakres obowiązków

 • wsparcie Kierownika Projektu i zespołu w ramach realizowanych kontraktów i usług budowlanych
 • prowadzenie dokumentacji projektu
 • organizacja biura, współpraca przy realizacji zadań z pozostałymi członkami Zespołu

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość budowania pozycji zawodowej, poszerzania kompetencji i doświadczenia w zespole specjalistów i ekspertów
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy
 • prywatną opiekę medyczną

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH / INŻYNIER ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

aplikuj
Obszar: Łódź lub Nysa lub Zielona Góra lub Leszno lub Wrocław

Wymagania

 • wykształcenie techniczne lub wyższe w specjalności elektrycznej lub pokrewnej
 • zaangażowanie, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • w przypadku stanowiska kierownika robót wymagane uprawnienia w spec. instalacyjnej

Zakres obowiązków

 • obsługa dokumentacji technicznej i projektowej w zakresie instalacji elektrycznych
 • kontrola przebiegu prac budowlanych
 • egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót
 • bezpośrednia współpraca z innymi zespołami realizującymi projekt budowlany

Oferujemy

 • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • udział w ciekawych i różnorodnych projektach budowlanych

KIEROWNIK BUDOWY

aplikuj
Obszar: Rzeszów lub Nysa lub Wrocław lub Łomża lub Leszno lub Zielona Góra

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: budownictwo
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 • znajomość prawa budowlanego oraz regulujących proces budowlany norm i przepisów branżowych
 • rozwinięte umiejętności zarządzania procesem budowlanym, koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania
 • doświadczenie zawodowe –  w tym na stanowisku Kierownika Robót (obiekty przemysłowe, mieszkaniowe, użyteczności publicznej )
 • sumienność i kreatywność
 • znajomość  j.niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (w przypadku uczestnictwa w projektach na terenie Niemiec)

Zakres obowiązków

 • nadzorowanie i zarządzanie procesem budowy zgodnie z wyznaczonymi standardami firmy
 • obsługa dokumentacji technicznej i projektowej
 • egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót
 • monitorowanie jakości wykonywanych prac i rozwiązywanie problemów technicznych
 • prowadzenie harmonogramów i monitorowanie terminowości dostaw i wykonywanych prac
 • kontrola przebiegu prac budowlanych pod względem przestrzegania zasad BHP
 • kontrola przebiegu projektów i ich stanu zaawansowania
 • kontrola finansowa kontraktu
 • sporządzanie kosztorysów ofertowych
 • wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem
 • odpowiedzialność za realizację całej inwestycji, od momentu rozpoczęcia do jej zakończenia

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość budowania pozycji zawodowej, poszerzania kompetencji i doświadczenia w zespole specjalistów i ekspertów
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy
 • prywatną opiekę medyczną

KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH

aplikuj
Obszar: Łódź lub Łomża lub Nysa lub Wrocław lub Rzeszów lub Leszno lub Zielona Góra

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: budownictwo
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • zaangażowanie, samodzielność i dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • umiejętności sprawnej obsługi i wykorzystania programów AutoCad oraz MS Office
 • znajomość  j.niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (w przypadku uczestnictwa w projektach na terenie Niemiec)

Zakres obowiązków

 • pełnienie funkcji kierownika robót zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego
 • bieżący nadzór i kontrola procesu realizacji robót zgodnie z umową, projektem technicznym,  założonym harmonogramem oraz przyjętym budżetem
 • zarządzanie oraz współpraca z podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót, utrzymania reżimów i standardów jakościowych oraz rozliczeń
 • organizacja i bezpośredni nadzór nad pracą podległych zespołów, w szczególności w zakresie: jakości, terminowości, wydajności i bezpieczeństwa realizowanych robót
 • zapewnienie realizacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę w prężnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji, realizującej duże kontrakty w kraju i za granicą
 • możliwość budowania pozycji zawodowej, poszerzania kompetencji i doświadczenia w zespole specjalistów i ekspertów
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • prywatną opiekę medyczną

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH

aplikuj
Obszar: Nysa lub Kornice

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – Inżynieria Środowiska, spec. Inżynieria sanitarna
 • uprawnienia do kierowania robotami w spec. instalacyjnej
 • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • znajomość specyfiki robót budowlanych, prawa budowlanego i przepisów branżowych
 • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu

Zakres obowiązków

 • nadzorowanie obmiarów do wyceny ofert
 • przegląd, kontrolna i ocena dokumentacji technicznej w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych
 • egzekwowanie i monitorowanie terminowości dostaw materiałów na budowę oraz ich kontrola pod względem zgodności dostaw z harmonogramem i zweryfikowaną dokumentacją techniczną
 • sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez producentów oraz ich zgodności z wymogami prawa
 • przygotowywanie dokumentacji odbiorowej / powykonawczej
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi pracami na budowie

Oferujemy

 • ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • prywatną opiekę medyczną

INŻYNIER ROBÓT SANITARNYCH

aplikuj
Obszar: Kornice lub Nysa lub Leszno lub Zielona Góra lub województwo podkarpackie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – Inżynieria Środowiska, spec. Inżynieria sanitarna
 • preferowane doświadczenie w zakresie robót sanitarnych
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • znajomość specyfiki robót budowlanych, przepisów branżowych
 • samodzielność, odpowiedzialność, efektywność w działaniu

Zakres obowiązków

 • koordynacja prac instalacyjnych, wsparcie kierownika robót sanitarnych
 • bieżące raportowanie z postępu i jakości prowadzonych prac
 • bezpośrednia współpraca z innymi zespołami realizującymi projekt budowlany
 • przygotowanie obmiarów do rozliczeń
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych zadań

Oferujemy

 • ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego przy realizacjach ciekawych projektów
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • prywatną opiekę medyczną

KOSZTORYSANT SANITARNY

aplikuj
Obszar: Gliwice

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – Inżynieria Środowiska, spec. Inżynieria sanitarna
 • doświadczenie w zakresie wycen robót budowlanych branży sanitarnej
 • umiejętność kosztorysowania
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • znajomość specyfiki robót budowlanych, prawa budowlanego i przepisów branżowych
 • samodzielność, odpowiedzialność, efektywność w działaniu

Zakres obowiązków

 • przygotowywanie wycen / kosztorysów zgodnie z projektem
 • wykonywanie obmiarów
 • pozyskiwanie i analizowanie ofert od podwykonawców
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami w firmie
 • monitorowanie rynku zamówień budowlanych

Oferujemy

 • ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego przy realizacjach ciekawych projektów
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy

KOSZTORYSANT branży elektrycznej

aplikuj
Obszar: Leszno

Wymagania

 • wykształcenie techniczne lub wyższe w specjalności elektrycznej lub budowlanej
 • zaangażowanie, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zakres obowiązków

 • przygotowywanie wycen / kosztorysów zgodnie z projektem
 • wykonywanie obmiarów
 • pozyskiwanie i analizowanie ofert od podwykonawców
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami w firmie
 • monitorowanie rynku zamówień budowlanych

Oferujemy

 • ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • prywatną opiekę medyczną

INŻYNIER BUDOWY

aplikuj
Obszar: Łomża lub Wrocław lub Nysa/Opole lub Leszno lub Zielona Góra lub województwo podkarpackie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe budowlane
 • znajomość regulujących proces budowlany norm i przepisów branżowych
 • minimum roczne doświadczenie przy realizacjach budowlanych
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, zdolności analityczne
 • odpowiedzialność, efektywność w działaniu
 • mile widziana znajomość środowiska MS Project, AutoCad, MS Office

Zakres obowiązków

 • zbieranie danych potrzebnych do zachowania ciągłości prac i przekazywanie ich do przełożonego
 • współpraca z podwykonawcami oraz ich rozliczanie ilościowe i jakościowe
 • wykonywanie prac pomiarowych
 • zamówienia materiałów zgodnie z procedurami wewnętrznymi
 • prowadzenie monitoringu kosztów budowy, zużycia materiałów
 • udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań
 • prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie powierzonych zadań
 • przygotowywanie wymaganych dokumentów rozliczeniowych

Oferujemy

 • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników
 • prywatną opiekę medyczną

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (branża budowlana)

aplikuj
Obszar: Czechy

Wymagania

 • wykształcenie min. średnie: preferowane kierunki budowlane
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w segmencie budowlanym
 • nastawienie na realizację celów
 • umiejętność efektywnej komunikacji i pracy w zespole
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i planowania
 • znajomość technik sprzedaży, negocjacji oraz umiejętność prezentac
 • dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych na powierzonym terenie
 • posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B i praktyka w prowadzeniu samochodu
 • bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie języka czeskiego (na rynek czeski) lub słowackiego (na rynek słowacki)

Zakres obowiązków

 • sprzedaż płyt warstwowych marki ARPANEL oraz akcesoriów
 • pozyskiwanie zamówień oraz nadzór nad ich realizacją
 • utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi klientami oraz aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • systematyczna analiza rynku i działań konkurencji
 • raportowanie wyników pracy
 • przygotowywanie ofert oraz wsparcie techniczne dla wykonawców

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży, realizującej duże kontrakty w kraju i za granicą
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności + prowizję ze sprzedaży
 • niezbędne narzędzia pracy (auto, paliwo, laptop, telefon)
 • możliwość budowania pozycji zawodowej, poszerzania kompetencji i doświadczenia w zespole specjalistów i ekspertów
 • dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy

ASYSTENT PROJEKTANTA - KONSTRUKTOR

aplikuj
Obszar: Strzelce Opolskie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe budowlane lub architektoniczne
 • wymagana znajomość oprogramowania: ROBOT, SPECBUD, AUTOCAD, ADVANCE STEEL, BOCAD, NEMETSCHEK, REVIT
 • znajomość pakietu office
 • doświadczenie w projektowaniu obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej
 • znajomość norm i przepisów dotyczących projektowania konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • mile widziane doświadczenie jako samodzielny projektant
 • wysoka kultura osobista, samodzielność oraz wysokie umiejętności analityczne
 • gotowość na podróże służbowe
 • język angielski lub niemiecki na poziomie B2
 • umiejętność projektowania w bim – mile widziana
 • uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej – mile widziane

Zakres obowiązków

 • opracowywanie dokumentacji projektowej w specjalności konstrukcyjnej w zakresie obliczeń statycznych, rysunków konstrukcyjnych oraz projektów budowlanych, technicznych, wykonawczych i warsztatowych
 • przeprowadzanie wizji lokalnych w obiektach budowlanych
 • sporządzanie inwentaryzacji budowlanej
 • wsparcie przy wykonywaniu projektów wielobranżowych przez projektantów branżowych
 • praca przy projektach kubaturowych i urbanistycznych

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w rozwijającym się zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez realizację ciekawych i dużych inwestycji
 • atrakcyjne warunki pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • prywatną opiekę medyczną

ASYSTENT PROJEKTANTA - ARCHITEKT

aplikuj
Obszar: Strzelce Opolskie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe architektoniczne
 • język angielski lub niemiecki na poziomie B2
 • znajomość środowiska Microsoft Office, programu Autocad
 • punktualność, dyspozycyjność
 • prawo jazdy kategorii B
 • wysoka kultura osobista

Zakres obowiązków

 • opracowywanie dokumentacji projektowej architektonicznej
 • przeprowadzanie wizji lokalnych w obiektach budowlanych
 • sporządzanie inwentaryzacji budowlanej
 • wsparcie przy wykonywaniu projektów wielobranżowych
 • praca przy projektach kubaturowych i urbanistycznych
 • projektowanie aranżacji przestrzeni
 • mile widziana umiejętność projektowania w bim

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w rozwijającym się zespole
 • możliwość realizacji ciekawych i dużych inwestycji
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego
 • atrakcyjne warunki pracy
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy

KIEROWCA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO

aplikuj
Obszar: Europa

Wymagania

 • aktualne prawa jazdy kat C+E
 • preferowane doświadczenie w ruchu międzynarodowym
 • zaangażowanie i motywacja do pracy

Zakres obowiązków

 • wykonywanie tras międzynarodowych zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • jazda z naczepami typu platforma
 • nadzór podczas załadunków i rozładunków oraz dozór nad przewożonym towarem
 • dopilnowanie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań przewozowych
 • dbałość o powierzony sprzęt

Oferujemy

 • ciekawą i stabilną pracę u lokalnego pracodawcy
 • możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie zależne od systemu pracy
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników

KIEROWCA TRANSPORTU KRAJOWEGO

aplikuj
Obszar: Polska

Wymagania

 • aktualne prawa jazdy kat C+E
 • preferowane doświadczenie w ruchu krajowym lub międzynarodowym
 • zaangażowanie i motywacja do pracy

Zakres obowiązków

 • wykonywanie tras krajowych zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • jazda z naczepami typu firanka, plandeka
 • nadzór podczas załadunków i rozładunków oraz dozór nad przewożonym towarem
 • dopilnowanie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań przewozowych
 • dbałość o powierzony sprzęt

Oferujemy

 • ciekawą i stabilną pracę u lokalnego pracodawcy
 • możliwości rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie zależne od systemu pracy
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników

MISTRZ PRODUKCJI (branża konstrukcji stalowych)

aplikuj
Obszar: Ozimek

Wymagania

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu
 • znajomość rysunku technicznego oraz technik i technologii obróbki metalu oraz lakiernictwa
 • doświadczenie w branży konstrukcji stalowych będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • zarządzanie i koordynacja działań zespołu produkcyjnego (20-30 osób)
 • nadzorowanie realizacji planu produkcji
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami
 • dbanie i przestrzeganie zasad BHP

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju i awansu zawodowego
 • pakiet medyczny
 • ubezpieczenie grupowe

KONTROLER JAKOŚCI (branża konstrukcji stalowych)

aplikuj
Obszar: Ozimek

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie  techniczne
 • wiedza z zakresu technik pomiarowych w mechanice
 • znajomość rysunku technicznego
 • rozeznanie w systemach zapewnienia jakości
 • umiejętność technik i technologii obróbki metalu oraz spawalnictwa
 • posługiwanie się językiem angielskim lub niemieckim będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • pomiary geometryczne wyrobów (zbiorniki, ramy) na zgodność z dokumentacją technologiczno-rysunkową
 • przygotowywanie świadectw,  raportów po odbiorach
 • bieżące uzupełnianie wewnętrznych rejestrów kontroli jakości

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju i awansu zawodowego
 • pakiet medyczny
 • ubezpieczenie grupowe

MAGAZYNIER

aplikuj
Obszar: Ozimek

Wymagania

 • umiejętność pracy zespołowej
 • podstawowa znajomość pakietu MS Office
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • mile widziane uprawnienia do obsługi wózka widłowego oraz suwnicy

Zakres obowiązków

 • przyjmowanie dostaw towaru
 • obsługa urządzeń transportowych m.in. wózek widłowy, suwnica
 • wspieranie pracy innych magazynierów
 • przygotowywanie towarów do wydania do produkcji
 • prowadzenie gospodarki magazynowej w systemie informatycznym

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju i awansu zawodowego
 • pakiet medyczny
 • ubezpieczenie grupowe

OPERATOR urządzeń wielopalnikowych

aplikuj
Obszar: Ozimek

Wymagania

 • wykształcenie techniczne (min. zawodowe)
 • znajomość rysunku technicznego
 • możliwość pracy w systemie zmianowym
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • uprawnienia do obsługi wózka widłowego oraz suwnicy będą dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • obsługa urządzenia do cięcia termicznego
 • obsługa urządzeń transportowych m.in. wózek widłowy, suwnica
 • obsługa komputera
 • znakowanie wypalonych elementów zgodnie z załączoną dokumentacją
 • rozchodowanie wykorzystanych materiałów

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju i awansu zawodowego
 • pakiet medyczny
 • ubezpieczenie grupowe

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY

aplikuj
Obszar: Łomża

Wymagania

 • mile widziane doświadczenie przy pracach ogólnobudowlanych
 • sumienne wykonywanie obowiązków zgodnie z dyspozycją majstra

Zakres obowiązków

 • drobne prace ogólnobudowlane
 • dbałość o porządek na terenie budowy

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • wsparcie ze strony doświadczonych współpracowników
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy
 • prywatną opiekę medyczną

PRACOWNIK PRODUKCJI przy prefabrykatach z betonu

aplikuj
Obszar: Ozimek

Wymagania

 • zaangażowanie w powierzone zadania
 • punktualność
 • dobra kondycja fizyczna

Zakres obowiązków

udział w produkcji prefabrykatów z betonu

Oferujemy

 • umowę o pracę w dużej firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy
 • prywatną opiekę medyczną

Formularz aplikacji


  Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? polityka cookies

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close