Menu Zamknij
W ADAMIETZ stawiamy sobie za cel tworzenie przyszłości, w której zrównoważony rozwój jest fundamentem. Nasze wartości obejmują społeczną odpowiedzialność, ochronę środowiska i organizacyjny porządek.

Ład organizacyjny

W ADAMIETZ stawiamy wysoko poprzeczkę, dlatego wprowadziliśmy w życie nasz Kodeks Etyczny, który definiuje i kształtuje postawy oraz sposoby działania. Zasady oparte na uczciwości i etyce stanowią solidną podstawę relacji z klientami, partnerami biznesowymi, a także społecznością lokalną.

Tworzymy atmosferę dialogu i współpracy z naszymi pracownikami. Ich zaangażowanie i wartości są kluczem do naszego sukcesu. Dlatego zapewniamy przestrzeń, w której każdy może dzielić się swoimi pomysłami i sugestiami. W ADAMIETZ doceniamy różnorodność i wspólnie dążymy do zrównoważonego rozwoju.

Jakość realizacji

Najwyższa jakość realizacji jest dla nas priorytetową wartością na każdym etapie projektu, jakim się zajmujemy. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnym technologiom szczegółowo monitorujemy każdy proces, dbając o najmniejsze detale. Każda realizacja podlega rygorystycznym normom, zapewniając Klientom staranność i jakość, jakiej oczekują a każde zlecenie realizowane przez ADAMIETZ jest objęte gwarancją.

Pracownicy Adamietz oceniający jakość budowy inwestycji

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczne warunki pracy nie tylko chronią pracowników, ale także przekładają się na efektywność i sukces organizacji. W ADAMIETZ priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, dlatego podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby spełniać najwyższe standardy BHP i promować kulturę bezpieczeństwa w zakładach. Szkolenia, ochronne wyposażenie oraz stanowiska wykonywania obowiązków wolne od zagrożeń to podstawowe elementy codziennej dbałości o BHP w ADAMIETZ.

Dążymy do tworzenia środowiska pracy opartego na zasadach równości. Wierzymy, że każdy pracownik powinien mieć zapewnione szanse i możliwości rozwoju, a przeciwdziałanie jakiejkolwiek formie dyskryminacji jest naszym priorytetem. Dążymy do zapewnienia równych szans i traktowania wszystkich pracowników z szacunkiem i godnością.

Pracownicy Adamietz omawiający plany budowy

Rozwój

W ADAMIETZ rozwój i doskonalenie kompetencji jest priorytetem. Zapewniamy szerokie możliwości rozwoju zawodowego i edukacyjnego dla wszystkich pracowników. Wspieramy naszą kadrę w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji, aby umożliwić im rozwój.

Jasne kryteria awansu są dla nas kluczowe. Pracujemy nad transparentnym systemem ewaluacji pracy, opartym na obiektywnych kryteriach. Dążymy do tego, aby awanse były wynikiem osiągnięć i kompetencji, dając naszym pracownikom pewność, że ich wysiłki i zaangażowanie są doceniane.

Umowy gwarantujące poczucie stabilności są naszym standardem. Tworzymy profesjonalne relacje oparte na długoterminowym zaufaniu, zapewniając naszym pracownikom stabilność zatrudnienia i pewną przyszłość.

Nasza firma

Fundamenty pracy w ADAMIETZ

Bezpieczne
środowisko
pracy

Umowy
gwarantujące
stabilność

Równość

Doskonalenie
kompetencji

Jasne
kryteria
awansu

Stanowiska
wolne od
zagrożeń

Ochrona środowiska

W ADAMIETZ priorytetem jest ochrona środowiska i dążenie do zrównoważonego rozwoju. Dlatego konsekwentnie rozwijamy się i inwestujemy w nowoczesne technologie przyjazne środowisku, które minimalizują nasz wpływ na planetę.

Metodycznie wybieramy niskoemisyjne materiały oraz podejmujemy działania mające na celu ograniczenie zużycia wody i innych zasobów naturalnych. Nasze obiekty są projektowane i realizowane z myślą o minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska. Dajemy odpowiedź na ekologiczne potrzeby Inwestorów w postaci obiektów wybudowanych w technologii pasywnej. Nasze projekty są zoptymalizowane pod względem energooszczędności i efektywności cieplnej, co pozwala na tworzenie ekologicznych budynków, bardziej przyjaznych środowisku.

Sprawiedliwe praktyki rynkowe

W ADAMIETZ jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów etycznych i transparentności w naszych działaniach. Nasze praktyki rynkowe podążają za zasadami i wytycznymi wynikającymi z prawa polskiego i europejskiego.

Zapewniamy naszym klientom pełny dostęp do niezbędnych informacji dotyczących naszych produktów i usług. Uważamy, że przejrzystość i uczciwość są kluczowe w budowaniu zaufania i długotrwałych relacji z naszymi klientami.
Wierzymy, że uczciwość i etyczne podejście do praktyk rynkowych są kluczowe dla budowania trwałego biznesu.

Zaangażowanie społeczne

Jesteśmy dumni z naszej współpracy z lokalnymi fundacjami, które działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców. Wspólnie realizujemy projekty społeczne, koncentrując się na obszarach najbardziej potrzebujących wsparcia. Wierzymy w solidarność i współpracę jako siłę napędową dla pozytywnych zmian.

Nasze programy edukacyjne skierowane są do najmłodszych, ponieważ wierzymy, że inwestowanie w ich rozwój przynosi długofalowe korzyści społeczne. Organizujemy warsztaty, konkursy i wydarzenia, które stymulują kreatywność i rozwijają umiejętności dzieci.

Wspieranie lokalnych biznesów jest dla nas istotne, ponieważ wiemy, że ich sukces przekłada się na rozwój całej społeczności. Dlatego preferujemy współpracę z lokalnymi dostawcami i przedsiębiorstwami, wspierając ich wzrost i dając impuls lokalnej gospodarce.

W czasach kryzysu stajemy na wysokości zadania, oferując wsparcie dla potrzebujących. Inicjujemy działania, które pomagają lokalnym społecznościom przezwyciężyć trudności, dostarczając pomoc materialną, finansową lub logistyczną.

Działalność charytatywna jest integralną częścią naszego zaangażowania społecznego. Wspieramy zarówno potrzeby indywidualne, jak i lokalnie działające fundacje, stowarzyszenia i ośrodki pomocy. Wierzymy, że nasza odpowiedzialność jako przedsiębiorstwa sięga poza ramy biznesu.

Przykładamy wagę do tworzenia wartościowego otoczenia zarówno dla naszych pracowników, jak i dla lokalnych społeczności. Przykładamy dużą wagę do promowania rozrywki i sportu wśród naszych zespołów, tworząc atmosferę, która sprzyja integracji i budowaniu silnych więzi. Poprzez organizację różnorodnych wydarzeń i aktywności, inwestujemy w naszych pracowników, budując pozytywną energię i inspirując do osiągania nowych celów.

Jednocześnie, w ramach sponsoringu zewnętrznego, angażujemy się w inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe, które nie tylko integrują naszą kadrę, ale również tworzą trwałe więzi z lokalnymi społecznościami. Poprzez wspieranie różnorodnych imprez i wydarzeń, przyczyniamy się do ich sukcesu i rozwoju, wnosząc nasz wkład w budowanie lepszego jutra.