Menu Zamknij

Ile powinna wynosić temperatura na hali produkcyjnej?

Ile powinna wynosić temperatura na hali produkcyjnej?

Odpowiednia temperatura w miejscu pracy i zapewnienie optymalnych warunków zatrudnionej kadrze to jeden z wymogów stawianych przed pracodawcą. W przypadku pracy na hali produkcyjnej ten czynnik ma również wpływ na jakość samej produkcji, ze względu na technologię oraz standardy w zakresie specyfiki towarów i usług. Dowiedz się, jaka powinna być temperatura na hali produkcyjnej. Przedstawiamy zalecenia, które odpowiadają przepisom BHP. Jaka temperatura na hali produkcyjnej jest idealna latem, a jaka temperatura pracy na hali produkcyjnej jest właściwa zimą? Poznaj zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, biorąc pod uwagę te czynniki.

Kodeks pracy a temperatura na hali produkcyjnej

Zgodnie z przepisami prawa pracy, temperatura w miejscu pracy, jakim jest hala produkcyjna, nie może być niższa niż 12 stopni Celsjusza. Warto wspomnieć, że wiele zależy również od rodzaju wykonywanej pracy, jak również od przeznaczenia obiektu, tzn. czy jest to hala produkcyjna, magazyn, itp. W przypadku ciężkiej pracy fizycznej w hali produkcyjnej temperatura nie może przekroczyć 28 stopni Celsjusza.

Pracodawca musi zapewnić pracownikom godne warunki w zakładzie pracy. Jeśli nie zastosuje się do zasad w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zakresie, może otrzymać mandat od Państwowej Inspekcji Pracy.

Minimalna temperatura na hali produkcyjnej — ile wynosi?

Minimalna temperatura na hali produkcyjnej nie może spaść poniżej 12 stopni Celsjusza zimą i poniżej 18 stopni Celsjusza latem.

Maksymalna temperatura w pracy na hali produkcyjnej

Maksymalna temperatura na hali produkcyjnej latem nie może przekroczyć 28 stopni Celsjusza, zaś zimą jest to 26 stopni Celsjusza.

Nieodpowiednia temperatura na hali produkcyjnej — skutki

Optymalna temperatura w halach produkcyjnych jest uzależniona od co najmniej kilku czynników. Pod uwagę należy brać nie tylko rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., ale również dogodne warunki, które mają znaczenie dla komfortu realizacji zawodowych obowiązków, efektywności czy wydajności konkretnych metod pracy. Wyznaczanie norm temperaturowych może być indywidualne, a w halach produkcyjnych ma szczególne znaczenie. Powinno uwzględniać:

  • warunki na każdym stanowisku pracy,
  • rodzaj pracy,
  • zastosowaną technologię produkcyjną,
  • typ produkowanych wyrobów i indywidualne potrzeby zachowania ich najlepszych właściwości.
  • Zbyt niska temperatura w miejscu pracy albo za wysoka temperatura w hali produkcyjnej może wywołać niekorzystne efekty, biorąc pod uwagę zarówno kryteria w ramach polityki socjalnej firmy, jak i pogorszenia jakości wykonywania pracy. Uwzględnić należy także spadek jakości produkcji.
  • Niekorzystne warunki wywołane złą temperaturą na hali produkcyjnej mogą przyczynić się do:
  • spadku motywacji, wydajności oraz efektywności pracy zatrudnionego,
  • problemów zdrowotnych pracowników W skrajnych przypadkach mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia pracowników.

Jak zadbać o odpowiednią temperaturę na hali produkcyjnej?

Ponieważ właściwa temperatura w miejscu pracy jest kluczowa, aby zaspokajać potrzeby pracowników, Adamietz oferuje innowacyjne rozwiązania, które skutecznie zapewnią utrzymanie odpowiedniej temperatury na hali produkcyjnej. Poznaj te, które z powodzeniem można zastosować w specyficznych obiektach wielkokubaturowych, jakimi są hale produkcyjne.

Zainstaluj rejestrator temperatur

Rejestrator temperatur to zaawansowane technologicznie urządzenie nowej generacji, które pozwoli monitorować wysokość temperatury w miejscu pracy. Dzięki temu udaje się utrzymać optymalną temperaturę, jaka jest preferowana w danym pomieszczeniu na hali produkcyjnej i zapewnić najlepsze warunki w zakładzie pracy, wyznaczane przez kodeks pracy i przepisy BHP.

Rejestrator temperatury w hali produkcyjnej:

wskazuje, jaka jest aktualna temperatura w miejscu pracy,

reaguje w sytuacji spadku temperatury powietrza poniżej wymaganego minimum,

reaguje w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej, maksymalnej temperatury w miejscu pracy,

generuje raporty utrzymania optymalnej temperatury w zakresie danego cyklu pracy.

Temperatura na hali magazynowej czy produkcyjnej może być kontrolowana z zastosowaniem rejestratora temperatur. Tego rodzaju urządzenie jest niewielkich rozmiarów, a jego obudowa jest trwała i odporna na wszelkie warunki panujące w tym szczególnym miejscu pracy.

Zadbaj o odpowiedni system wentylacyjny

Nie wystarczy wiedza na temat tego, jaka temperatura w miejscu pracy jest optymalna, jaka może być minimalna temperatura na hali produkcyjnej lub też dopuszczalna temperatura maksymalna w takim zakładzie. Obowiązki pracodawcy narzucają konieczność zastosowania systemów, dzięki którym miejsce pracy będzie komfortowe dla pracowników.

Utrzymanie optymalnej temperatury jest możliwe, jeśli na hali produkcyjnej funkcjonuje odpowiednio dobrany i w pełni sprawny system wentylacji z odzyskiem ciepła. Warto wziąć pod uwagę, że odpowiednia temperatura w obiektach wielkopowierzchniowych to czynnik, który może generować ogromne koszty. W budynkach wysokich naturalne jest między innymi zjawisko stratyfikacji powietrza, kiedy ciepły strumień ucieka do góry, a zimne powietrza opada na dół. Adamietz oferuje profesjonalne projekty wentylacji, które zawsze są dostosowane do indywidualnych warunków, jakie panują w obiekcie oraz potrzeb i preferencji inwestora.