Rectus

Cieszyn

  • rodzaj obiektu: hala magazynowa z zapleczem socjalnym i biurowym, niezbędnymi urządzeniami oraz zagospodarowaniem terenu

  • zakres prac: Budowa budynku zakładu przemysłowego wraz z budynkami i infrastrukturą towarzyszącą

  • powierzchnia: 1 635,73 m2

  • kubatura: 5 359 m3

  • okres realizacji: 06.2013 – 02.2015