Menu Zamknij

Rewitalizacja zabytków i ochrona dziedzictwa w Strzelcach Opolskich

Jako miłośnicy naszego rodzinnego miasta, z dumą przyczyniamy się do rewitalizacji i ochrony dziedzictwa Strzelec Opolskich.

Nasze zaangażowanie w odnowę zabytków to nie tylko projekty budowlane, ale przede wszystkim wkład w ochronę lokalnej historii i kultury.

🔵 Na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich wykonaliśmy:
▪ Renowację drewnianego Kościoła Św. Barbary wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła, przy ul. Gogolińskiej.
▪ Remont baszty, byłej kapliczki przedpogrzebowej, otoczenia wraz z naprawą zabytkowego muru i lapidarium, przy Placu Kościelnym.
Podczas remontu baszty natrafiliśmy na istotne dla historii Strzelec znalezisko – zapomnianą kryptę z sarkofagiem, który zawierał szczątki dawnych władców miasta, w tym hrabiny Margarethe Rederin zmarłej w 1600 roku.

🔵 Na zlecenie Gminy Strzelce Opolskie wykonaliśmy:
▪ Rewitalizację budynków przy ul. Zamkowej – przekształcenie zabytkowych budynków w nowoczesne przestrzenie: lokal gastronomiczny z ekspozycją murów obronnych oraz biuro z archiwum miejskim, gdzie odkryto i wyeksponowano żłoby świadczące o wcześniejszym przeznaczeniu pomieszczenia jako stajni.
▪ Remont XVIII-wiecznej bramy zamkowej, w tym prace tynkarskie, renowacja detali architektonicznych i konserwacja rzeźb.
W każdym z tych projektów zachowaliśmy szacunek dla dziedzictwa kulturowego Strzelec Opolskich, przyczyniając się do odnowy i ochrony lokalnych zabytków.