Toms

Nowa Sól

  • rodzaj obiektu: zakład przemysłowy

  • zakres prac: Budowa budynku zakładu przemysłowego wraz z budynkami i infrastrukturą towarzyszącą

  • powierzchnia: > 25 000 m2

  • kubatura:

  • okres realizacji: 02.2018 - 04.2019