SEMPERTRANS

Bełchatów

  • rodzaj obiektu: hala produkcyjno-magazynowa

  • zakres prac: Budowa obiektów technologicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  • powierzchnia: 8000 m2

  • kubatura: 24593,57 m3

  • okres realizacji: 04.2018-03.2019