Menu Zamknij

Centrum przesiadkowe Park & Ride

Urząd Miejski LUBLINIEC

LUBLINIEC

powierzchnia użytkowa 4 595,53 m2, kubatura 12 129 m3

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego.

09.2018 -08.2020

Galeria