MZK w Opolu

Opole

  • rodzaj obiektu: hala technologiczna, hala obslugi technicznej, stacja paliw

  • zakres prac: Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej MZK w Opolu,

  • powierzchnia: 4623 m2

  • kubatura: 11 745 m3 + 16 230 m3

  • okres realizacji: 05.2017 - 12.2019