Menu Zamknij

Bezpieczeństwo przede wszystkim

13 września na Politechnice Opolskiej odbyła się KONFERENCJA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY „Bezpieczeństwo w budownictwie – grawitacji nie oszukasz”, podczas której Dyrektor Realizacji Projektów w Adamietz Sp. z o.o. Michał Boszczar wygłosił prelekcję nt.: „Kształtowania kultury i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy przy pracach na wysokości”.

Celem konferencji jest:

🦺zwiększenie świadomości zagrożeń w budownictwie wśród pracodawców i pracowników,

🥽 popularyzacja i podnoszenie wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej przy pracach szczególnie niebezpiecznych,

🦺 upowszechnianie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej,

🥽 promowanie dobrych praktyk i krzewienie kultury bezpieczeństwa pracy dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.

Adamietz – Budujemy bezpiecznie❗💪