header_UE
logo adamietz kwadrat

Projekt realizowany w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich

 

„Opracowanie zintegrowanego systemu produkcji elementów

wzmocnień do konstrukcji modułowych hal

z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych

w firmie Adamietz Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich”

 

 

Całkowita wartość projektu                                                           8 641 070,45 PLN

Wkład Unii Europejskiej                                                                 3 779 652,47 PLN

Beneficjent:                                                                                        Adamietz Sp. z o. o.

                                  

 

Cele projektu:

 1. pozyskanie wiedzy ukierunkowanej na poznanie przemian fazowych i strukturalnych podczas przeróbki plastycznej na zimno stali oraz wpływu parametrów procesu technologicznego na odkształcalność graniczną badanych materiałów,
 2. pozyskanie wiedzy w zakresie adekwatnej metodyki oceny własności blach cynkowo-tytanowych i ich przydatności do głębokiego tłoczenia w aspekcie podatności do procesów kształtowania plastycznego na zimno.
 3. opracowanie modelu fizykalnego odkształcenia plastycznego, umożliwiającego prognozowanie podatności do procesów kształtowania wielokierunkowego,
 4. zaprojektowanie i budowę modelowych stanowisk badawczych do zintegrowanych procesów kształtowania plastycznego na zimno,
 5. optymalizacja i testy algorytmów sterowania dla opracowanego modelu kształtowania plastycznego na zimno,
 6. opracowanie finalnej technologii produkcji oraz dokumentacji techniczno-technologicznej, niezbędnych do budowy linii pilotażowej,
 7. budowa i uruchomienie instalacji pilotażowej oraz testy w warunkach produkcyjnych w celu walidacji przyjętych rozwiązań.

 

 

 

 

Planowane rezultaty:

Zbudowanie zintegrowanego systemu produkcji elementów wzmocnień do konstrukcji modułowych hal z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych spełniającego następujące funkcje:

 1. możliwość realizacji na jednym stanowisku wielu operacji: cięcie materiału, zwijanie, otworowanie lub cięcie na formaty,
 2. wykonywanie operacji z wykorzystaniem róż nich kręgów blach: 12 ton, szerokość taśm 300- 1500 mm,
 3. możliwość wykonania zarówno dużej serii jak i produkcji jednostkowej,
 4. kompleksowa obsługa dużych jak i jednostkowych, bardzo skomplikowanych zamówień,
 5. zakres obsługi od 1 szt. wyrobu gotowego, z zachowaniem opłacalności procesu,
 6. obróbka materiałów nie stosowanych powszechnie na rynku, materiałów wysokowytrzymałych o grubościach nawet 4 mm,
 7. poszerzenie wolumenu ofertowego o niedostępne dla konkurencji pozycje
 8. obróbka materiału o grubości 1-4 mm,
 9. obróbka materiałów wysokowytrzymałych oraz jednocześnie zabezpieczonych powłoką antykorozyjną np. AZ, Z, powłoki organiczne, poliester,
 10. zachowanie jakości materiału u jego zabezpieczenia powłoki podczas obróbki.