Famet

Opole

  • rodzaj obiektu: Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  • zakres prac: Projekt Desing & Build. Inwestycja obejmowała budowę suwnic o udźwigu 250 ton. Realizacja fundamentu technologicznego o kubaturze 4300m3

  • powierzchnia: 17 000m2

  • kubatura: 411 926m3

  • okres realizacji: 10.2014-04.2016