Famet

Opole

Projekt Desing & Build
Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Inwestycja obejmowała budowę suwnic o udźwigu 250 ton.
Realizacja fundamentu technologicznego o kubaturze 4300m3


  • Powierzchnia użytkowa: 17 000m2

  • Kubatura: 411 926m3

  • Okres realizacji: 10.2014-04.2016