Budynki użyteczności publicznej

Z troską o najwyższą jakość tworzymy budynki dla sfery publicznej i samorządów.

Generalne wykonawstwo

Budynki użyteczności publicznej

Z troską o najwyższą jakość wykonujemy budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty czy turystyki. Odbiorcami takich budynków są instytucje publiczne, agencje rządowe lub jednostki samorządu terytorialnego.

Dysponując szerokim spektrum możliwości projektowo-budowlanych, realizujemy budynki służące potrzebom publicznym, takie jak szkoły, przedszkola, domy kultury, obiekty sportowe, urzędy i inne. Specjalizujemy się w tworzeniu obiektów kompleksowo, od etapu koncepcji aż po pełne wykończenie stawianego budynku. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na innowacyjność i jakość przygotowywanych projektów, tak żeby budynek był w jak największym stopniu ergonomiczny, łatwy w utrzymaniu, a także zgodny z najnowszymi trendami w projektowaniu.

Oferujemy profesjonalne modernizacje istniejących obiektów, które dopasowujemy do aktualnych wymagań, np. zmiany w konstrukcji hali pod nową linię produkcyjną.

Podczas wszystkich naszych realizacji korzystamy z własnego zaplecza logistycznego, co zapewnia płynność dostaw wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych na każdą inwestycję.

Jesteśmy solidnym partnerem!

skontaktuj się z nami