Większość nowoczesnych obiektów przemysłowych posiada dachy płaskie. Są one powszechnie stosowanie, między innymi, w budynkach o dużej powierzchni. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na warunki atmosferyczne.

W zależności od roli, jaką będzie pełniła konkretna konstrukcja, do budowy dachu wykorzystuje się różnego rodzaju materiały. Bardzo często są to konstrukcje zrobione z dwóch warstw blachy trapezowej, między którymi znajduje się izobok, wełna mineralna, folia PE i płatew dachowa.

Używana jest również membrana dachowa PVC, pod którą umieszcza się wełnę mineralną, folię PE i arkusz blachy trapezowej opierający się na płatwi dachowej.

Stosuje się również blachy zewnętrzne w połączeniu z warstwą izolacyjną miękkiej wełny na welonie szklanym w formie siatki. 14 centymetrowa warstwa izolacyjna jest wtedy umieszczania na płatwiach.

Powszechnie wykorzystuje się również płyty warstwowe oparte na płatwiach. Tego typu konstrukcja jest wyposażona w dwie okładziny z blachy stalowej i rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego, co wpływa zarówno na solidność konstrukcji, jak i na jej właściwości izolacyjne.

W naszej ofercie